"අප විසින් ලිංගික අපචාරවලට ගොඳුරු වුනු වින්දනීයන්ට, පාප්වහන්සේට දේව ජනතාවට දෙන ලද චෝදනාව වෙනුවෙන් සමාව ඉල්ලනවා. එම ලිපියේ එසේ සඳහන් වේ. අපරාධ ප්‍රතික්ෂේප කිරිමෙහිලා වින්දිතයන් දැන් වු ධෙෙර්ය හා ඉවසීමට අපි ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි"

චිලි රටේ දරුවන්ට විරුද්ධව ලිංගික අපචාරවල යෙදුනු කතෝලික පියතුමන්ලාව අාරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රැන්සිස් පාප්වහන්සේ එම රටේ සමස්ථ රදගුරු මණ්ඩලයට එරෙහිව කරන ලද චෝදනාවට ප්‍රතිචාර දක්වමින් චිලි රටේ සමස්ථ රදගුරු මණ්ඩලයට තම අත්සන් යෙදු එක් ලිපියක් මඟින් තම තනතුරු වලින්  ඉවත් වීමට තම කැමැත්ත ප්‍රකාශ කර අැත. එය බාර ගැනීම හෝ ඉවතලෑම පාප්වහන්සේට බාරය. එසේ ඉල්ලා අස් වූ රදගුරුතුමන්ලාගේ සංඛ්‍යාව 31 කි.

"අප විසින් ලිංගික අපචාරවලට ගොඳුරු වුනු වින්දනීයන්ට, පාප්වහන්සේට දේව ජනතාවට දෙන ලද චෝදනාව වෙනුවෙන් සමාව ඉල්ලනවා. එම ලිපියේ එසේ සඳහන් වේ. අපරාධ ප්‍රතික්ෂේප කිරිමෙහිලා වින්දිතයන් දැන් වු ධෙෙර්ය හා ඉවසීමට අපි ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි"

"රදගුරුතුමන්ලා බාලයන්ව අාරක්ෂා කළේ නැහැ. ඔවුන්ව ලිංගික අපරාධවලට ගොඳුරු කරගන්නට අවස්ථා නිර්මාණය කළා. සාධාරණත්වය මඟ හැරියා" එ්ත් වින්දිතයෙන් චෝදනා කළේය.

පූජකයන් විසින් චිලි රටේ බාලයන්ට විරුද්ධව කර අැති ලිංගික අපරාධ සම්බන්ධයෙන් පිටු 2300 ක වාර්තාවක් නිකුත් විය. ප්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ චිලි හී සෑම රදගුරුතුමෙක්ව වතිකානයට ගෙන්වා පවත්වන්නට යෙදුනු රැස්වීම අාරම්භයේදීම එම රදගුරුතුමන්ලාට පෞද්ගලිකව ලබා දුන් පිටු 10 ක ලියවිල්ලේ ඉහත වාර්තාව උපුටා දක්වා අැත. එම ලියවිල්ලෙහි පූජකයන්ගේ ලිංගික අපරාධ සම්බන්ධ සාක්ෂි විනාශ කිරිම ගැන දේ එම අපරාධවල බරපතලකම සැහැල්ලුවෙන් සලකන්නට සභා බලධාරින්ට බලපෑම් කිරීම ගැනද, ලිංගික අපරාචරවලට දරුවන් ගොඳුරු කරගත් පූජකතුමන්ලාගෙන් එම දරුවන් අාරක්ෂා කර නොගැනීම ගැන ද පාප්වහන්සේ රදගුරුතුමන්ලාට චෝදනා කරයි.

"ලිංගික අපචාර සිදුකල පූජකයින්, පැවිද්දන් එක පදවියකින් හෝ මීසමකින් හෝ අායතනයකින් ඉවත් කර වෙනත් ස්ථානවල ස්ථානගත කරලා. එම ස්ථානවල සිටින දරුවන්ගේ අාරක්ෂාව ගැන කොතෙක්ව සිතලා නැහැ. පාප්වහන්සේ පැවසීය. ප්‍රැන්සිස් පාප්වහන්සේ පසුගිය ජනවාරියේ චිලි රට බැහැ දුටු අවස්ථාවේ බාරෝස් නමැති අයට රදගුරු පදවියට එසවීම ගැන එතුමාට විරුද්ධව විරෝධතා අැති විය. එහෙත් එ් අවස්ථාවේ පාප්වහන්සේ අදාළ රදගුරුතුමාව අාරක්ෂා කළ නමුත් පසුව සිදුකරන ලද පරීක්ෂණවලදී එම රගුරුතුමා සිදු වී අැති ලිංගික අපචාර සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු බව එළිදරව් වීමෙන් පසු එම රදගුරුතුමාට තනතුරෙන් පහකර වින්දිතයන්ටද වතිකානයට ගෙන්වා ඔවුන්ගෙන් සමාව ඉල්ලුවේය. තමාට බරපතල වරදක් සිදුවුණු බව පාප්වහන්සේ පිළිගත්තේය."

2018.05.24.02

This frame taken from video provided by the CTV Vatican television Thursday, May 17, 2018, Pope Francis, center, poses for a picture with Chilean Bishops during a meeting at the Vatican. The Bishops announced Friday at the end of an emergency summit, over a sex abuse and cover-up scandal, held with Pope Francis that all 31 active bishops and three retired ones in Rome had signed a document offering to resign and putting their fate in the hands of the pope. Francis can accept the resignations one by one, reject them or delay a decision. (CTV via AP)

jesustodaysl 2 වන වසර 12 වන සතිය 2018 මැයි 27

 

 

Comments powered by CComment