"දරුවෙකුගේ මුවින් හොඳ පියෙකු යැයි කියවෙන්නේ නම් ඔහු අනිවාර්යෙන්ම හොඳ මිනිසෙකු විය යුතුයි. ඔව්, මෙම ප්‍රශ්නය විමසන්න හැකි පුතෙකු හැදු පුද්ගලයා අනිවාර්යෙන්ම හොඳ පුද්ගලෙක් විය යුතුය."

ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන් පසුගියදා රෝමයේ ශාන්ත පාවුළු මීසම බැහැදැකීමට ගිය විට සිදු වූ කතා බහක් "ගැලවීම" පිළිබඳ සාකච්ඡාව ඉස්මත්තට ගෙන අැත. මීසම් වාසින්ගේ සුවදුක් විමසීමෙන් පසු කුඩා දරුවන් සමඟ එතුමා කරනු ලැබු කතා බහකදි එක් දරුවෙකු මෙසේ පැනයක් අසා තිබුණි.

"මගේ තාත්තා දැන් ජීවතුන් අතර නෑ. ඔහු අාදේවවාදියෙක්. නමුත් ඔහු ඉතා හොඳ ගුණ යහපත් කෙනෙක්. ඔහුට ස්වර්ගය හිමි වෙනවාද ? දරුවා එම ප්‍රශ්නය පාප් තුමන්ගෙන් විමසා සිටියේ හඬා වැටෙමිනි. ඔහුව සිපවැලද ගෙන සැනසු පාප්තුමා ඔහුගේ පැනයට දී තිබුනේ පැහැදිලි පිළිතුරක්.

"දරුවෙකුගේ මුවින් හොඳ පියෙකු යැයි කියවෙන්නේ නම් ඔහු අනිවාර්යෙන්ම හොඳ මිනිසෙකු විය යුතුයි. ඔව්, මෙම ප්‍රශ්නය විමසන්න හැකි පුතෙකු හැදු පුද්ගලයා අනිවාර්යෙන්ම හොඳ පුද්ගලෙක් විය යුතුය."

මෙවැනි යහපත් පියෙකු දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගෙන් බැහැර කරතියි. ඔබට කිව හැකිද ? පාප් තුමාගේ එ් පැනයට "නෑ" යන පිළිතුර සියලු දෙනාගෙන් ලැබුණු බව වාර්තා වේ.

ස්වර්ගයට යන අයව තීරණය කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ පමණයි. ඔබ පියා වෙනුවෙන් යාච්ඥා කරමු. පාප් තුමන් පෙන්වා දුන්නේ තමන් එ්වා විනිශ්චය කිරිමට කෙනෙකු නොවන බවයි. එය දෙවිදුන් විසින් ගත යුතු තීරණයක්.

jesustodaysl 2 වන වසර 10 වන සතිය 2018 මැයි 13

Comments powered by CComment