මෙහිදි කොරියානාු අර්ධ ද්වීපය තුළ න්‍යෂ්ටික හරනයක සම්මුතියක් අැති කර ගෙන අැත. එසේම උතුරු කොරියානු න්‍යෂ්ටික කලාපය වසා දැමීමට උතුරු කොරියාව එකගතාව පළකර අැත.

උතුරු කොරියානු මිසයිල අත්හදා බැලීම් හා අැමරිකාවේ ප්‍රතිචාර හේතුවෙන් ලොව පුරා න්‍යෂ්ටික යුද්ධයක් අැති වීම පිළිබද ගොඩනැගුනු බිය සැක පහ කරන අස්වැසිල්ලක් කොරියානු අර්ධ්ද්වීපයෙන් මතුවීම ලොව පුරා සෑම ලැදි බලවේග වල සතුටට හේතු වී අැත.

නාහෙට නාහන ඒ්කාධිපතියෙකු ලෙස පෙනීසිටි උතුරු කොරියානු නායක කිම් ජොන්ග් උන් හා දකුණ කොරියානු නායක මුන් ජේ ඉන් අතර පසුගියදා පැවැති සාකච්ඡාව මේ අස්වැසිල්ලට හේතුවයි.

මෙහිදි කොරියානු අර්ධ ද්වීපය තුළ න්‍යෂ්ටික හරනයක සම්මුතියක් අැති කර ගෙන අැත. එසේම උතුරු කොරියානු න්‍යෂ්ටික කලාපය වසා දැමීමට උතුරු කොරියාව එකගතාව පළකර අැත.

කොරියානු යුද්ධය ලෙස හැදින්වෙන කොරියාව උතුරු කොරියාව හා දකුණු කොරියාව ලෙස බෙදුනු යුද්ධයෙන් (1950-1953) දශක හයකට පසු සිදුවුනු මේ හමුවීම එදිරිවාදිකම් නිමා කර දැමීමේ ගමනක ප්‍රධාන සංදිස්ථානයක් වනු වේවායි පාප් තුමන් මෙන්ම කොරියානු කිතුනුවෝද ප්‍රාර්ථනා කරති.

පසුගිය කාලයේ තුළ කොරියානු කිතුනුවන් අඛණ්ඩ යාච්ඥාවක යෙදුනේ මේ සාකච්ඡා සාර්ථක වීම උදෙසාය. එසේම පාප් තුමන් ද යැදුමෙන් මෙන්ම දිවැසිවර මත දැක්වීම් මගින්ද මේ ප්‍රශ්නයට සහය පල කරන ලදී.

jesustodaysl 2 වන වසර 9 වන සතිය 2018 මැයි 06

 

Comments powered by CComment