මේ සියළු අනුශාසනා පත්‍ර තුළ ඇතලතින් දිවයන සිහින් දිය දහරක් වන්නේ සංතෘෂ්ටියේ දේව ධර්මයයි. ප්‍රීතිය, සතුට හා ආනන්දයයි.

දිනපතා පුවත් මවන්නෙකු බවට පත්ව සිටින ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියා පිළිබඳ මැවෙන පුවත් සත්‍ය ඒවා මෙන්ම අසත්‍ය ඒවාද වේ. එතුමා සභාව විනාශ කරන්නෙකු බව පෙන්වා දීමට බොරු පුවත් මවන්නන් එන්න එන්නම වැඩි වන්නේ ලෝකය පුරා ධනවතුන්ට හා බලවතුන්ට එතුමා අභියෝගයක් වීම නිසා බව පැහැදිලිය.

විශ්ව ලේඛනයකට පමණක් දෙවන වන සසුන් පිය ලේඛන වර්ගය වන්නේ අපොස්තකලික අනුශාසනා පත්‍රයන්ය.

ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියතුමා  ධූරයට පත් වී වසර පහකට මඳක් වැඩි කාලය තුළ එක් විශ්ව ලේඛනයක් හා අපොස්තලික අනුශාසනා පත්‍ර තුනක් නිකුත් කර තිබේ. මෙය සසුන් ඉතිහාසයේ දුලභ තත්වයකි. එතුමා නිකුත් කර ඇති විශ්ව ලේඛනය වන්නේ ලව්ඩාටෝසි (වේ ප්‍රශංසා මා සමිඳුන්ට) ය. එය පරිසරය පිළිබඳ ප්‍රථම විශ්ව ලේඛනය ලෙස සැලකිය හැකිය.

2018 අප්‍රියෙල් 09 වන දින එතුමා නිකුත් කළ තුන්වෙනි අපොස්තලික අනුශාසනා පත්‍රය වන්නේ ගෞඩි ඉට් එක්සියුලේට් (ප්‍රමුදිත බව හා පී‍්‍රතිමත් බව) ය. ඉන් පෙර එතුමා නිකුත් කළ අනුශාසනා පත්‍රවන්නේ 2013 නිකුත් කළ ඉවැන්ජල් ගෞඩියම් (සුපුවතේ ආනන්දය) හා 2016 නිකුත් කළ අමෝරිස් ලෙට්ටිෂියා (පේ‍්‍රමයේ ආනන්ද) වේ.

6cac3e4af71ab8dda6dba234a97e4887 කිතු තිළිණ විශ්ව ප්‍රිය

jesustodaysl 2 වන වසර 8 වන සතිය 2018 අප්‍රේල් 29

Comments powered by CComment