පූජකයෙකුගේ සැබෑ යුග කාර්ය හා උතුරු දකුණු සැබැ සංවාදයක අවැසිතාව මතු කළ  එම සැමරුමේ අවස්ථා කීපයකි.

මීට වසර 10 කට පෙර එනම් 2008 අප්‍රේල් 12 වන ඉරිදා මාන්කුලම් හි දිව්‍ය පූජාවට සහය වී තවත් ගිහි සඟයෙකු සමඟ තම සේවා ස්ථානය වු වව්නිකුලම් හි පිහිටි යාච්ඥා හා උපදේශක සේවා මධ්‍යස්ථානයට එමින් සිටියදි මල්ලාවි වව්නිකුලම් මාර්ගයේදී දහවල් 12.30 ට පමන ක්ලෙමෝ බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් ඝාතනයට ලක් වු ක්ෂවියර් කරුණාරත්නම් පියතුමාගේ දසවන සැමරුම පසුගිය 20 වනදා යාපනයේදී පැවැත්විනි.

පූජකයෙකුගේ සැබෑ යුග කාර්ය හා උතුරු දකුණු සැබැ සංවාදයක අවැසිතාව මතු කළ  එම සැමරුමේ අවස්ථා කීපයකි.

jesustodaysl 2 වන වසර 8 වන සතිය 2018 අප්‍රේල් 29

Comments powered by CComment