මේ මගින් කිතුනුවන්ගේ සිහිනය වන දේව රාජ්‍යය දිනෙන් දින මහ පොළවේ යථාර්ථයෙන් අෑත් කරනු ලැබේ. "ඔබගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා" යනුවෙන් යදින කිතුනුවන් මේ විෂම අාර්ථික ක්‍රමයට තම බලවත් විරෝධය ප්‍රකාශ කළ යුතුය.

දේව විරාේධි අාර්ථික ක්‍රමය වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වන බව පෙන්නුම් කරමින් වර්ෂයක් තුළ ලාෙව බිලියන පතියන්ගේ අාදායම 18% කින් ඉහළ ගොස් අැත.

ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් දිගින් දිගටම අවධාරණය කරනු ලබන සත්‍යයක් මේ මගින් වඩාත් තහවුරු වී අැත. එනම් පවතින ලිබරල් වෙළඳ පොළ ධනවාදි අාර්ථික ක්‍රමය දේව විරෝධි බවයි.

මේ මගින් කිතුනුවන්ගේ සිහිනය වන දේව රාජ්‍යය දිනෙන් දින මහ පොළවේ යථාර්ථයෙන් අෑත් කරනු ලැබේ. "ඔබගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා !" යනුවෙන් යදින කිතුනුවන් මේ විෂම අාර්ථික ක්‍රමයට තම බලවත් විරෝධය ප්‍රකාශ කළ යුතුය.

2017 වර්ෂයේ ලෝක ධනවතුන් පිලිබඳ ෆෝබ්ස් අධ්‍යයන වාර්තාව හෙළිදරව් කර අැති පහත කරුනු විසින් පවතින අාර්ථික ක්‍රමය කොතරම් දේව විරෝධිද යන්න පැහැදිලි වේ.

  • 2016 වසරට වඩා 2017 වසරේදි ලොව ධනවත්ම අට දෙනා සතු ධනය 20% කට වඩා ඉහල ගොස් අැත.
  • ලෝකයේ ධනයෙන් 3/4 ක් ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයින් 8 දෙනා සතු වේ.
  • ධනවත්ම 47 දෙනා සතු ධනය ලාෙව දුප්පත්ම 50% දෙනා සතු ධනයට වඩා වැඩි ධනයක් පුද්ගලයින් 47 ක් සතුය.
  • දුප්පතුන්ගේ වැටුප් වැඩි වීම 2% ක් වන අතර බිලියන පතියන්ගේ ධනය වැඩි වීම 13% කි.
  • ලෝක ජනග්‍රහනයෙන් 1% ක් සතුව ලෝක ධනයෙන් 82% න් පවතී.
  • ලොව ඉහල සන්නම් නාමයක් සහිත අැඟලුම් සේවිකාවක තම ජීවිත කාලය තුළම උපයන අාදායම එවැනි සමාගමක ඉහල පරිපාලකයෙකු දින 4 කදි උපයයි.
  • බිලියන පතියන්ගේ අාදායම් වැඩි වීම පමණක් යෙදවුවද දුප්පත්කම 7% කින් අඩුකල හැකිය.
  • ලෝකයේ පළමු ධනවතා වන ජෙෆ් බෙසොස් සතු ධනය ඩොලර් බිලියන 100 ඉක්මවු ලොව ප්‍රථම ධනවතාය. ඔහුගේ ධනය ශ්‍රී ලංකා මුදලින් ගත් විට අාසන්න වශයෙන් රු. 179,20 000 000 000 කි.

මේ සංඛ්‍යා දත්ත අපට පෙන්වා දෙන්නේ කොතරම් බිහිසුනු තත්වයක්ද ? "පවතින ක්‍රමය" කොයිතරම් මිනිමරූ ක්‍රමයක්ද ? පාපිෂ්ඨ ක්‍රමයක්ද ?

දිනකට ලොව පුරා කුසගින්නේ මිය යන දහස් ගණන් දරුවන් මේ දුෂ්ට ක්‍රමයේ ප්‍රතිඵලයක් විනා දේව කැමැත්ත නොවේ.

jesustodaysl 2 වන වසර 7 වන සතිය 2018 අප්‍රේල් 22

Comments powered by CComment