“මිනිස් ජාවාරම මනුෂ්‍යත්වයට එරෙහි අපරාධයක්. එසේ නම් තරුණ පිරිසක් ලෙස ඔබ ඒ අපරාධයට විරුද්ධ විය යුතුය. අපරාධ දෙවිදුන් අනුමත කරන්නේ නෑ.”

මේ වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත තරුණයින් පිළිබඳ වතිකානු සමුළුවට පෙර තරුණ තරුණියන් මූණ ගැසීම පාප්තුමන් අරඹා තිබෙනවා. තරුණ ගැටළුවලට ඇහුම්කන් දීමටත් ඔවුන්ගේ විමසුම් වලට පිළිතුරු දීමටත් එතුමා වැඩි වේලාවක් වෙන් කරගෙන තිබෙන බව වතිකානුවෙන් වාර්තා වෙනවා.

තරුණ කණ්ඩායම් විමසන ගැටළුවලට පිළිතුරු දෙමින් පාප්තුමන් පවසා තිබුනේ තරුණයින් අපරාධ වලට විරුද්ධ විය යුතු බවයි.

තරුණ පිරිසක් මිනිස් ජාවාරම්වලට හසුවන්නන්ට අප උපකාර කළ යුත්තේ කෙසේද යන ප්‍රශ්නය එතුමාගෙන් විමසු විට එතුමා දුන් පිළිතුර ඉතා පැහැදිලි සෘජු පිළිතුරක්.

“මිනිස් ජාවාරම මනුෂ්‍යත්වයට එරෙහි අපරාධයක්. එසේ නම් තරුණ පිරිසක් ලෙස ඔබ ඒ අපරාධයට විරුද්ධ විය යුතුය. අපරාධ දෙවිදුන් අනුමත කරන්නේ නෑ.”

කාන්තාවන්ගේ අභිමානය ගැන කථා කරමින් එතුමා මෙහිදි වැඩි දුරටත් පවසා තිබුණේ කාන්තාවන්ගේ අභිමානය රැකදීම වෙනුවෙන් ඕනෑම විටක තරුණ තරුණියන් පසුබට නොවී ක්‍රියා කළ යුතු බවය.

ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන් තාරුණ්‍යයට ආරාධනා කරන්නේ සමාජ යුක්තිය හා සාධාරණය පිළිබඳ පෙරමුණු බල ඇනියක් ලෙස සාක්ෂි දැරීමට  ඉදිරිපත් වන ලෙසයි.


    6cac3e4af71ab8dda6dba234a97e4887 කිතු තිළිණ

jesustodaysl 2 වන වසර 4 වන සතිය 2018 අප්‍රේල් 01

Comments powered by CComment