කුරුසියේ ඇණ ගසනු ලැබු ජේසු තුමන් කුරුසියේ සිට “මම පිපාස වෙමියි” ප්‍රකාශ කිරීම ශ්‍රී වාක්‍යයක් ලෙස මෙනෙහි කරන මේ සතියේ නියඟයෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින ජනයා වෙත යම් ආධාරයක් දීම සඳහාවත් සම්මාදමක් කළ හැකි නම් එය යහපත්.

 

“මිනිසුනි මේ රටේ නියඟයක් පවතිනවා” යනුවෙන් jesustodaysl. වෙබ් අඩවිය ගිය වසරේද ලිපියක් මගින් ඒ ගැන අවදිවන ලෙස ඉල්ලා සිටියා.

ස්වභාවික හෝ වෙනත් විපතකින් මිනිසුන් කීප දෙනෙකු මැරුනු විටදි උණුවන හදවත් මිනිසුන් නොමැරි මැරෙන විට උණු නොවීම නම් දුකක්.

මේ මාර්තු මාසයේ අවසානය වට විටත් ශ්‍රී ලංකාවේ පවුල් 1 34 000 කට අයත් 4 36 000 ක් දෙනා දැඩි නියඟයෙන් පීඩා විඳිනවා.

පුත්තලම, අනුරාධපුරය, කුරුණෑගල, මන්නාරම, පොළොන්නරුව ආදි දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක. ඇතැම් ප්‍රදේශවල නිඟයට දැන් වසර දෙකක් වෙනවා. වගා කන්න තුනක් හතරක් වගා කොට නැති මිනිසුන් බරපතළ දුප්පත්කමකට ඇඳ වැටී සිටිනවා. විශේෂයෙන් පිරිසිදු පානිය ජලය නැතිකම ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්.

කුරුසියේ ඇණ ගසනු ලැබු ජේසු තුමන් කුරුසියේ සිට “මම පිපාස වෙමියි” ප්‍රකාශ කිරීම ශ්‍රී වාක්‍යයක් ලෙස මෙනෙහි කරන මේ සතියේ නියඟයෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින ජනයා වෙත යම් ආධාරයක් දීම සඳහාවත් සම්මාදමක් කළ හැකි නම් එය යහපත්.

ජනතාවකගේ ශාරීරික පිපාස, පීඩා ගැන නොදැනීම ආත්මීයව වියලි ගිය මිනිසුන් සිටින බවට සංඛේතයක්.

“මම පිපාස වෙමි” ජේසු තුමන් මේ ජනතාව තුළ සිට හඬ නඟයි. අපි කුමක් කරමුද ?

jesustodaysl 2 වන වසර 4 වන සතිය 2018 අප්‍රේල් 01

 

Comments powered by CComment