ලෝක සාමය, යුක්තිය හා සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් පොදුවේ කිතුනුවන් ලෙස එක්ව සාක්ෂි දැරීමේ මාර්ග සොයා බැලීමට මේ ගමන ඉවහල් කර ගැනීමට පාප්තුමන් බලාපොරොත්තු වේ.

”එක්ව ගමන් කිරිම, එක්ව යැදීම, එක්ව වැඩ කිරීම” තේමා කොටගත් ජගත් කිතුනු සම්මේලනයේ 70 වන සංවත්සර සමුළුව ස්වීස්ටර්ලන්තේය ජිනිවා නුවරදි පැවැත්වේ. ඒ සඳහා ප්‍රැන්සිස් පාප්තුමන් සහභාගීවන බව වතිකානුව නිවේදනය කළේය.

ලෝක සාමය, යුක්තිය හා සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් පොදුවේ කිතුනුවන් ලෙස එක්ව සාක්ෂි දැරීමේ මාර්ග සොයා බැලීමට මේ ගමන ඉවහල් කර ගැනීමට පාප්තුමන් බලාපොරොත්තු වේ.

ශී‍්‍ර ලංකාව තුළ පොදුවේ කිතුනුවන් එකතුවන මෙම ජගත් කිතුනු සභා සමුළුවට සමගාමි එකමුතුව ඇත්තේ ඉතා දුර්වල මට්ටමකය.

මෙම 70 වන සංවත්සරයට සමගාමිවිව ”එක්ව ගමන් කිිරීම එක්ව යැදීම එක්ව වැඩ කිරීම” අරුත් ගන්වමින් සභා එකමුතු සම්මේලනය පැවැත්වීම කාලීන අවශ්‍යතාවයන් බව Jesustodaysl ශ‍්‍රී ලංකා සියළුම සභා නායකයින්ට අවධාරණය කරන අතර එය හුදු සැමරීමකින් ඔබ්බට යන සාක්ෂි දැරිමේ එකමුතුවක් බවට පත් විය යුතු බවද යෝජනා කරයි.

විශේෂයෙන් ශී‍්‍ර ලංකාව තුල පැන නැගී ඇති ජාතිවාදි ආගම්වාදි ප්‍රවණතාවය ඉදිරියේ පාප්තුමන් අනුව යමින් ශී‍්‍ර ලංකාවේ සාමය, යුක්තිය හා සාධාරණය සඳහා එක්ව සාක්ෂි දැරීමේ මාර්ග සොයා බලා ක‍්‍රියාවට නැංවීම අත්‍යාවශ්‍යව පවති. මේ සඳහා ශී‍්‍ර ලංකාවේ සෑම කිතුනු සභාවක් තුළම උනන්දුවක් අැති පිරිස් ඉදිරිපත් විය යුතු ව ඇතැයි අවධාරණය කරමු.

jesustodaysl 2 වන වසර 4 වන සතිය 2018 අප්‍රේල් 01

Comments powered by CComment