පාප්තුමා ගිහි ජනතාවගෙන් දිව්‍ය පූජා සඳහා මුදල් නොගෙවන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතරම පූජකයින්ගෙන් දිව්‍ය පූජාව සඳහා මුදල් අය නොකරන ලෙස ද ඉල්ලා සිටියහ.

ප්‍රන්සිස් සුදතුම් පියතුමන් පසුගියදා දිව්‍ය පූජාවන් සඳහා මුදල් අය කිරිම ක්‍රිසතු ධර්මයට පටහැනි බව සඳහන් කරමින් පවසා තිබුනේ දිව්‍ය පූජාව යනු කුරුසියේ යාගය බවත් එය ජේසු තුමා නොමිලේ අප වෙනුවෙන් පිදු බවත්ය.

වර්ථමානයේදි ශී‍්‍ර ලංකාව තුල ද විශේෂයෙන් විවාහ මංගල පූජා සඳහා විවිධ මිල ගණන් පැකේජ් දෙව්මැදුරු වල අය කෙරේ. සුදතුම් පියතුමාගේ මෙම ඉගැන්වීම මත පිහිටා ලංකාව තුළ පූජාවන් සඳහා මිල අය කිරිම අහෝසි කරමින් චක‍්‍ර ලේඛනයක් නිකුත් කිරිමට රදගුරුවරු ක්‍රියා කළ යුතුය.

පාප්තුමා ගිහි ජනතාවගෙන් දිව්‍ය පූජා සඳහා මුදල් නොගෙවන ලෙස ඉල්ාල සිටින අතරම පූජකයින්ගෙන් දිව්‍ය පූජාව සඳහා මුදල් අය නොකරන ලෙස ද ඉල්ලා සිටියහ.

සක්‍රමෙන්තුව සඳහා මිල ලැයිස්තු ඉදිරිපත් කිරීම, මළවුන්ගේ පූජා සඳහා මුදල් දීම ආදියද සිදු නොවීය යුතු බව එතුමෝ අවධාරණය කර තිබුණි.

”ඔබට අවශ්‍ය නම්, ඔබ කැමැති නම් දිව්‍ය පූජාවේදි පඬුරු ඔප්පු කළ හැකිය. එහෙත් කිසි ලෙසින්වත් මුදල් ගෙවන්න එපා.”

වත්මනේදි ඇතැම් දෙව්මැදුරු වල රු 10 000 ක් පමක විවාහ පූජා සඳහා අය කරනු ලබයි. ”ඒගොල්ලෝ මගුල් ගෙදරට ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරනවා. ඉතිං පූජාවට කීයක් හරි ගෙව්වම මොකද?” පූජකවරු මුදල් අය කිරීම සාධාරණිකරණය කරන්නේ එසේය.

ඉතා දිළිඳු පවුල්වල දරුවන් පල්ලියෙන් විවාහ නොවීමට මේ මුදල් අය කිරීමද බලපා තිබේ. විශේෂයෙන් නාගරික දෙව්මැදුරු වලට අයත් දිළිඳු පවුල් වල තරුණ තරුණියන් මේ ගැටළුවට මුහුණ දෙයි. මුදල් අය කිරීමට අමතරව ඔවුන්ට පල්ලියෙන් විවාහ වීමට බාධාවන්නේ පල්ලි තුළ සිදුවන විවාහ මංගල්‍ය වල පවතින උත්සවකාරි සංස්කෘතියයි.

ඒ නිසා පියවරුන් සරල චාම් විවාහ පිළිවෙත් හඳුන්වා දෙමින් තරුණ තරුණයින්ව ඒ සඳහා දිරිමත් කළ යුතුය.

පාප් තුමන්ගේ මෙම ප‍්‍රකාශය සක්‍රමෙන්තුව සඳහා වන වියදම් ගැන පුළුල් සංවාදයකට පදනමක් කර ගත යුතුය.

jesustodaysl 2 වන වසර 3 වන සතිය 2018 මාර්තු 25

 

Comments powered by CComment