අප රටේ සෑම කිතුනු සභාවක්ම පාහේ ළමා දිනයක් පැවැත්වූවන් ඒ ළමා දූත සේවාවන් ළමයින් තලා පොඩිකර මරා දමන මරුවන් වෙත අභියෝග කරන බවක් නොපෙනේ. ළමුන්ට සැබෑ ලෙස ආදරය කිරීමට නම් ළමයින් අගතියට හෙලන වටපිටාව අහෝසිකර දැමිය යුතුය.

ශී‍්‍ර ලාංකීය සමාජයේ කුණු වීම පෙන්වා දෙන මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස මේ ළමා අපයෝජන සැලකිය හැකිය.

2018 මුල් මාස දෙකේ දින 58 ක් තුළ ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට ළමා අපයෝජන පිළිබඳ පැමිනිලි 1532 ක් ලැබී ඇත. දිනකට සිදුවීම් 26 ක් පමණ වාර්තා වීමකි. මෙයට වාර්තා නොවන පැමිණිලි ඇතුලත් කලහොත් දෙගුණයකින් පමන ඉහළ අගයක් ගනු ඇතැයි සිතිය හැකිය. මන්ද තවමත් පැමිනිලි නොකරන සිදුවීම් විශාල වශයෙන් සිදුවන නිසාය.

මෙම සිදුවීම්වල ස්වභාවය සලකා බැලීමේදි සෑම ආකාරයකම ළමා අපයෝජන දැකිය හැකිය.

කායික මානසික කෲරත්වයට පක් කිරීම්    346
අනිවාර්ය අධ්‍යාපනය ලබා නොදීම්          241
බරපතළ ලිංගික අපයෝජන                 61
ලිංගික අතවර කිරිම්                         58
ශ‍්‍රමිකයින් ලෙස භාවිතා කිරිම්                56

ශී‍්‍ර ලංකාව තුළ සෑම ප්‍රදේශයකින්ම පැමිණිලි ලැබී ඇති නිසා මෙය රටේ පොදු තත්වයක් බව නිගමනය කළ හැකිය.

”ජේසු තුමා පවසන්නේ මේ කුඩා වූවන්ගේ එකෙකු හෝ නොමඟ යවන යමෙක් ඇත්ද ඔහුගේ ගෙලේ ඇඹරුම් ගලක් එල්ලා මුහුදේ හෙලීය යුතු බවයි.”

මේ අනුව ගත්කළ අපරාධ කල විශාල වැඩිහිටි පිරිසක් ඒ දඩුමවට යටත් කළ යුතු බව පෙනේ.

අප රටේ සෑම කිතුනු සභාවක්ම පාහේ ළමා දිනයක් පැවැත්වූවන් ඒ ළමා දූත සේවාවන් ළමයින් තලා පොඩිකර මරා දමන මරුවන් වෙත අභියෝග කරන බවක් නොපෙනේ. ළමුන්ට සැබෑ ලෙස ආදරය කිරීමට නම් ළමයින් අගතියට හෙලන වටපිටාව අහෝසිකර දැමිය යුතුය.

ළමා අතවර අපයෝජන පිළිබඳ දුරකථන අංක 1929 ට දැනුම් දීමද ළමයින්ට ආදරය කිරිමේ දූත සේවාවකි.

jesustodaysl 2 වන වසර 3 වන සතිය 2018 මාර්තු 25

 

Comments powered by CComment