“වත්මන් ලෝකය පුරා පවතින ද්‍රව්‍යමය හා අධ්‍යාත්මික දුප්පත්කම පූජකරුවන් දුප්පතුන් තෝරා ගැනීමේ වැදගත්කම තව දුරටත් තහවුරු කරයි. 

 පසුගියදා මැරනයිට් විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යා පීඨයේ ඉගෙනුම ලබන දෙව්සත්හල් සිසුන් අමතා ප්‍රැන්සිස් පාප්තුමන් පූජකයෙකුගේ කාර්යභාරය කුමක්ද? ඒ සඳහා සූදානම් විය යුත්තේ කෙසේද යන්න ගැන අදහස් දක්වා තිබුණි.

පූජකවරුන් වීමට සිටින අයට මෙන්ම පූජකවරුන් වී සිටින සැමටද පූජකවරයේ සැබෑ කාර්යභාරය හඳුනා ගැනීමට උපකාරි වන ඒ වදන් කීපයක් මෙසේය.

“හරවත් හා අත්‍යාවශ්‍ය දේ කරන සන්සුන් හා පාරදෘෂ්‍ය ජීවිත ගත කරන අතිතානුරාගයෙන් මත් නොවුණු සභාවේ නිරෝගි සම්ප්‍රදාය අනුව ඉදිරිය දකින්නට හැකියාව ඇති දෙවිඳුන්ගේ මිනිසුන් අවශ්‍ය වී තිබේ. එවන් මිනිසෙකු වන්න”

“පූජක පුහුණු කාලය තුළ ලබන මානුෂික බුද්ධිමය හා අධ්‍යාත්මික පෝෂණය රැකියාවක් සඳහා තමන් විසින් ලබා ගත යුතු සුදුසුකමක් නොවේ. එම පුහුණුව ඔබගේ පදවිවල ඔබගේ සේවය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින විශ්වාසකයින් සඳහා නිධානයක් විය යුතුයි. එසේ නොවන්නේ නම් එකි පෝෂණය අර්ථ විරහිත වේ”

“සෑම විටම ජනතාවට සවන් දෙන්න. ජනතාවට පවසනවාට වැඩි කාලයක් ඔවුන්ට සවන් දීමට ගන්න. දේවස්ථාන ඔවුන්ගේ නිවෙස ලෙස දුප්පත් ජනතාවට දැනෙන්නේ එවිටයි.”

“වත්මන් ලෝකය පුරා පවතින ද්‍රව්‍යමය හා අධ්‍යාත්මික දුප්පත්කම පූජකරුවන් දුප්පතුන් තෝරා ගැනීමේ වැදගත්කම තව දුරටත් තහවුරු කරයි. ඒ නිසා පූජකවරුන් දුප්පතුන් හා පීඩිතයින් වෙත අවධානය යොමු කර ඔවුන් සමඟ සිටීමට ක්‍රියා කළ යුතුය.”

 jesustodaysl 2 වන වසර 2 වන සතිය 2018 මාර්තු 18

Comments powered by CComment