දකුණ කොරියාවේ පැවැති 23 වන සීත ඔලිම්පික් උළේල ලෝක සාමය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු දල්වාලන්නක් බව ප්‍රැන්සිස් පාප්තුමන් ප්‍රකාශ කරති.

පසුගිය මාස කීපය තුළ න්‍යෂ්ටික යුද්ධයකට අත වනන ප්‍රතිචාර නිකුත් කළ උතුරු කොරියාවේ ක්‍රීඩ ක්‍රීඩිකාවන් පිරිසක් මෙම ඔලිම්පික් උළේලට පැමිණියා පමණක් නොව එක් ධජයක් යටතේ දකුණු කොරියාව හා උතුරු කොරියාව මෙම ඔලිම්පික් උළේලට සහභාගී විය.

 

ඒ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියතුමන් තව දුරටත් ප්‍රකාශ කළේ “ක්‍රීඩාව මිනිස් හදවත් සුවපත් කළ හැකි fඖෂධයකි. අනෝන්‍ය ගරුත්වය මගින් සියලු බේද දුරලිය හැකි බවට මෙය කදීම සාක්ෂියකි.” යනුවෙනි.

මේ අතර ශීත ඔලිම්පික් උළේලට සහභාගී වු උතුරු කොරියානු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික දූත පිරිස උණුසුම්ව පිළිගැනීම ගැන තමන් ඉතා සතුටු වන බව උතුරු ‘කොරියානු’ නායක කිම් ජොන් උන් ප්‍රකාශ කර ඇති අතර දකුණු කොරියානු නායකයාට උතුරු කොරියාවේ සංචාරකයකටද ආරාධනා කර ඇත.

මේ සුබවාදි තත්වය ගැන ධනාත්මකව අදහස් ප්‍රකාශ කරන අතරම පාප්තුමන් කොරියානු අර්ධද්වීපයේ තීව්‍ර වන න්‍යෂ්ටික ආතතින් පිළිබඳ සිය කනස්සල ඵල කරමින් පූර්ණ න්‍යෂ්ටික නිරායුධ තරණයක් ඉල්ාල සිටිමින් තම දිවැසි කාර්්‍යය හොඳින් ඉටුකර තිබුණි.

 

Comments powered by CComment