පේදුරුගේ පරපුරේ යැදුමක්.

භූමිතෙල් මිල ඉහල දැමීමට එරෙහිව ධීවරයෝ රාජපක්ෂ යුගය තුළ කළ අරගලයේදි හලාවත ඇන්ටනි වෙඩි තබා ඝාතනය කරන ලදී. තවත් කීප දෙනෙකු වෙඩි පහරට ලක් විය. පසුව තවත් ධීවරයෙක් දිවි නසා ගත්තේය.

 

ඒ අමිහිරි අතීතයට යලි පණ දෙන්නට පසුබිමක් සකස් කරන්නට දෝ ගෙවුනු සතිය තුළ පොඩි බෝට්ටු ධීවරයින්ට ලබා දෙන භූමිතෙල් ප්‍රමාණය ලීටර් 20 කට සීමා කිරීමක් ක්‍රියාවට නැංවිය.

මෙයට ධීවරයින්ගේ දැඩි විරෝධය රට පුරා ප්‍රකාශ වෙමින් තිබේ. ඇතැම් ධීවරයින්ට දිනකට භූමිතෙල් ලීටර් 100-120 පමණ අවශ්‍ය වන අතර මේ සීමාව නිසා ඔවුන්ගේ ආදායම් මාර්ගය බිඳ වැටී ඇත.

ඡන්දයක් මුවවිට සිදු වූ මේ සීමා කිරීම ක්‍රමන්ත්‍රණයක් යැයි නියෝජ්‍ය ධීවර ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබුනේ මේ සීමාව ඉවත් කළ යුතු බව ප්‍රකාශ කරමිනි. ධීවරයින් පවසන්නේ අපට කුමන්ත්‍රණ කතාවලින් ඵලක් නැත. අපට අපගේ දිනපතා භූමිතෙල් ලබාදෙන ලෙසය.

ධීවරයාට හා ධීවර පවුල්වලට දිනපතා භාජනය ලැබෙන්නට නම් රැකියාව කර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් භූමිතෙල් ඔවුන්ට දිනපතා ලැබිය යුතුය. අපගේ එදිනෙදා භෝජනය අද අපට දේවායි යදින සියල්ලෝ ඔවුන්ගේ සටනට සහය දිය යුතුය.


jesustoday 50 සතිය 2018 පෙබරවාරි 11

 

Comments powered by CComment