ප්‍රැන්සිස් පාප් තුමන් වතිකානුවේ සේවක සේවිකාවන් වෙනුවෙන් පවත්වන නත්තල් හමුවේදි ඉතා අවංක අදහස් බෙදා ගැනීමක නිරත වෙමින් රැකියා අස්ථාවර බව ගැන සාකච්ඡා කර තිබුණි.

වතිකානුවේ රැකියා අස්ථීරභාවයට ඉක්මන් විසදුම් සෙවිය යුතු යැයි පැවසු එතුමෝ තාවකාලික, අස්ථීර, කොන්ත්‍රාත් වැනි පදනම් වලින් සේවයේ යොදාගැනීම කොයිතරම් සාධාරණද යන්න ඉස්මතු කළේය.

“පොත්වල නැති, අස්ථීර, තාවකාලික රැකියා කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමය අවසන් විය යුතුයි. තාවකාලික රැකියා ගිවිසුම් ක්‍රමයට මඟ පාදා තිබෙන වර්ථමාන වතිකානු නීතිරීති සංශෝධනයට ඔබත් මට සහය වෙන්න”

පාප් තුමන් සේවක ප්‍රජාව ගැන දක්වන උනන්දුව මෙන්ම අසාධාරණ ක්‍රමයක් කිතුනු කමට එකඟ නොවන බව පිළිගැනීමක් මේ ප්‍රකාශයේ දැක් වේ.

“කෙටි පරිවාස කාලයක්. අවුරුද්දක් හෝ උපරිම වශයෙන් දෙකක කාලයක් පිළිගැනීමට පුළුවන්. එහෙත් එය ඊට වඩා දීර්ඝ විය නොහැකියි.”

පාප් තුමන්ගේ මේ ප්‍රවේශය මුළු මහත් කතෝලික සභාවේ සියලු නායකයින් සැලකිල්ලට ගත යුතුය. මන්ද බයිබලීය පදනම් වෙනුවට ලාභය සොයන ව්‍යාපාරිකයින්ගේ උපදෙස් මත මෙවැනි අසාධාරණ රැකියා ප්‍රතිපත්තියක් සභාවේ බොහෝ ආයතනවල ක්‍රියාත්මක වන බව දකින්නට ලැබෙන නිසාය.

පාප් තුමන් වතිකානු සේවක සේවිකාවන්ට ස්තූති කරන්නට සේම සමාව අයදින්නට එය අවස්ථාවක් කරගෙන තිබුණි.

“බොහෝ බර, බොහෝ ගැටළු නිසාවෙන් බොහෝ විශාල ශුද්ධාසනය නැමැති දුම්රිය දුවන්න උදව් කිරීම ගැන ඔබට ස්තූතියි”

ආදර්ශවත්ව වැඩ කරන ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින අතරම මට සමාවෙන්නැයිද ඉල්ලමි. මන්ද අපත් නිතරම යහපත් ආදර්ශයක් දෙන්නේ නෑ. මෙහිදි අප යන්නෙන් මා අදහස් කරන්නේ පුදදුරුවන් හා මම. මටත් ඇතැම් විට ඉවසීම නැති වෙනවා.

පාප් තුමන්ගේ මේ ආදර්ශය අනුගමනය කරන්නේ නම් සේව්‍ය සේවක සබඳතා දේව ගතියට පත්වනු ඇත.


jesustoday 46 සතිය 2018 ජනවාරි 14

 

Comments powered by CComment