මීගමු පුංචි රෝමයේ කතෝලික ජනයා තුළ පැවැති ශක්තිය වූයේ ධීවර ප්‍රජාවගේ එකමුතු බවයි. කොළඹ පදවියේ ශක්තියේ පදනම වන්නේද එකි ධීවර ජන පදනමයි. එම ධිවර ජන ජීවිතය බෙදා වෙන් කිරීම හා ඔවුන්ගේ භූමිහ හා බැදුනු ජීවිත රටාව දිය කර හැරිම නිසැක වශයෙන්ම කතෝලික සභාවේ පරිහානියකි.

එකි පරිහානියට දැන හෝ නොදැන කතෝලික සභාව උර දී සිටීම නම් අතිශ්‍ය ඛේදවාචකයකි. පෝට් සිටියට කතෝලික සභාව පක්ෂවීමත් සමඟම පෝට් සිටි විරෝධිව සිටි ධීවර ජනතාවගෙන් විශාල කොටසක් පෝට් සිටියට පක්ෂව විරෝධතාවයෙන් ඉවත් විය.

පෝට් සිටියෙන් සැලකිය යුතු පරිසර හානියක් සිදුවන බව පෝට් සිටි සමාගම පිළිගන්නා අතර පෝට් සිටියෙන් බලපෑමට ලක්වන ජනයාහට විවිධ සහන සැලසීමට මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මුදල් වෙන් කර ද ඇත. එම මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා සභාව තමන් අමතක කර ගත් ධීවර සංවිධාන පොළඹවා ඇත. සංවිධාන ගණනාවක් එම මුදල් ලබාගෙන ඇති අතර ඒ තුළම දැන් විවිධ ගැටළු ධීවර ජනයා තුළ මතු වී ඇත.

තාවකාලිකව වැසි ලබාගනිමින් පෝට් සිටිය හරහා පුංචි රෝමයට සිදුවන දිගුකල් හානිය අමතක කිරීමත්, ධීවරයින් බෙදා වෙන් කිරීමත් බරපතල පාපයකි. එයට කොළඹ කතෝලික සභාවද වගකිව යුතු බව පෝට් සිටි විරෝධි ධීවරයින් මෙන්ම චීන සංවර්ධනයේ සැබෑ ස්වභාවය දන්නා විද්වතුන්ද පෙන්වා දෙයි.

මීගමුව කලපුවේ සී ප්ලෙන් ව්‍යාපෘතියේදි ද නිල කතෝලික සභාව පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතියේදි මෙන්ම ආරම්භයේදි විරුද්ධව සිට පසුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ බලපෑම මත එය නවතා දැමීමට දැන් නොහැකිය යන මතයට පැමින කර ඇරියද එම සටන දිනුවේ ධීවර ජනයා එකට එකතුව සිටි නිසාය. දැන් සිදුවන්නේ මිලියන ගණන් මුදල් වලින් ධීවර ජනයාගේ ශක්තිය වූ එකමුතු බව දියකර හැරීමයි.

 

Comments powered by CComment