රටක ජනතාවගේ විනය හා ශික්ෂණය මැනිය හැකි එක් මිනුමක් වන්නේ ඒ රටේ රිය අනතුරුය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතැයි කියන ආගමික නැඹුරුව මෙරට ජනයාට එවැනි ශික්ෂනයක් ලබා දී නැති බවට පෙන්වන දර්ශකයක් ලෙස රිය අනතුරු සැලකිය හැකිය.
පසුගිය වර්ෂ තුනක කාලයට අදාල සංඛ්‍යා දත්ත අපට මේ බව ඉතා හොඳින් පෙන්නුම් කරයි.

 

රිය අනුතුරු සංඛ්‍යාව

2014 - 35966
2015 - 38107
2016 - 39199

මේ අනුව පෙනී යන්නේ දවසක අප රට තුළ රිය අනතුරු 100 කට වඩා දැකිය හැකි බවයි. 2016 ට අනුව දිනකට රිය අනතුරු 130 ක් පමණ සිදු වී ඇත. රිය අනතුරු මගින් සිදුවන මරණ සැලකුවද එය ද වර්ෂයෙන් වර්ෂය ඉහළ යමින් තිබේ.

2014 - 2440
2015 - 2816
2016 - 3017

මේ අනුව පෙනී යන්නේ දිනකකට රිය අනතුරු නිසා 9 දෙනෙකුට ආසන්න මිනිසුන් සංඛ්‍යාවක් මිය යන බවයි. මේ මරණ ඔවුන්ගේ කරුමය හෝ දේව කැමැත්ත ලෙස සැලකිය හැකි ද ?

ඉතා මෑතක මවක් වාහනයකට හැපි මිය ගියාය. ඊට ප්‍රධාන හේතු වූයේ මහ මාර්ගයේ පදික වේදිකාවක් නොමැති වීමයි. ඒ නිසා මගින් ගමන් කරන්නේද මහ මාර්ගයේම වාගේය.

මහ මාර්ගයේ සිදුවන අනතුරු හෝ මරණ 95% කට වඩා වළක්වා ගත හැකි ඒවා බව ඒ ගැන හොඳින් සොයා බැලීමේදි පෙනී යයි. වළක්වා ගැනීමට නොහැකි වීම කෙරෙහි බලපාන ප්‍රධාන හේතු වලට වගකිව යුත්තේ රජය, රියදුරන් හා මහජනයා යන පාර්ශව තුනයි.

එසේ නොමැතිව දෙවියන්ගේ කැමැත්ත හෝ කරුමය ඊට වගකිව යුතු යැයි සිතීම කථා බහ කිරීම යනු ආගම දහමද විකෘති කිරීමකි.

jesustoday 40 සතිය 2017 දෙසැම්බර් 03

 

Comments powered by CComment