ස්වර්ගයේ යතුර මහා ධීවරයා වන ශුද්ධ වු පේදුරු තුමන් ළඟ තිබෙන බව විශ්වාස කරන කිතුනුවෝ මේ ලෝකය තුල අද දවසේ පේදුරුලා අපාගතවී සිටින විට සිදු කරන්නේ කුමක්දැයි සිතා බැලීය යුතුය.

පොත්, පෑන්, ක්‍රීඩා උපකරණ, සෙල්ලම් බඩු තිබිය යුතු ළමා දෑත්වල  කරගැට මතුවීම ලෝකය පුරාම ව්‍යාප්ත වී අැති අපරාධයක් බව යුනෙස්කෝව ඉදිරිපත් කර අැති සංඛ්‍යා දත්ත වලින් පෙනී යනවා.

රෝගී දිළිඳු ජනයාට අැති එකම සරණය රජයේ රෝහල්ය. ඒ රෝහල් තුළ සේවාව ඉහළ දැමීමට අරගල කිරීම රෝගි වු කිතු තුමාව බැලීමට අැති නූතන අරුතයි. එයින් තොරව රෝගින් බැලිමේ පුණ්‍ය ක්‍රියාව හරි අරුතින් ඉටු කළ නොහැකිය.

ජේසු තුමා යනු අප වෙනුවෙන් කැඩුනු පූපයයි. අප ද ඒ අනුව දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය මෙන් කැඩී මිනිස් ජීවිතය ස්පර්ශ කළ යුතුය.

යුරෝපය, අැමරිකාව,  ඔිස්ට්‍රලියාව වැනි රටවල මෙවැනි සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් අාගමික නායකයින්ට නඩු පැවරීමට ජනතාව මැලි නොවෙති. ලෝගුවට ගරු කිරීම යන වැඩ වසම් අාකල්පය නොදරන එම රටවල ජනතාව එවැනි ක්‍රියාමාර්ග ධර්මයට එකඟ සාක්ෂි දැරීමක් ලෙස සිතති.