කඳුකර ද්‍රවිඩ ජනයාට මේ රටේ අනිකුත් ජන කොටස්වලට සාපෙක්ෂව ඇත්තේ අඩු අධ්‍යාපන අවස්ථාවන්ය. ඔවුන් අතරින් කඳුකර ද්‍රවිඩ ජනයා සුළුතරයක් වන ප්‍රදේශවල දෙමළ මාධ්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්නා දරුවනට ඇත්තේ ඊටත් වඩා අල්ප අධ්‍යාපන අවස්ථාවන්ය.

ළමා අපයෝජන පිළිබඳ ලැබෙන පැමිණි සංඛ්‍යාව අාසන්න වශයෙන් දිනකට 26 කි. මසකට 800 කි. මේ අපේ රටේ ළමා පරපුරට රටේ වැඩිහිටියන් උදාකර දී අැති තත්වයයි.

ප්‍රැන්සිස් සුදතුම් පියාණන් වඩ වඩාත් කාන්තාවන් පෙරමුණට පැමිණිය යුතු බවට දරන මතය ඉස්මතු කිරීමට මෙය අවස්ථාවක් කරගත් බව නිරික්ෂණය කළ හැකිය. එතුමාගේ මෙම යොමුව ලෝකවාසි කතෝලික නායකත්වයේ අවධානයට ලක් විය යුතුය.

පවතින තත්වය ගැන ඇන්ග්ලිකානු හා මෙතොදිස්ත රදගුරු තුමන්ලාගේ මතය මෙන්ම කතෝලික රදගුරු මඩුල්ලේ මතයද ප්‍රකාශයක් මගින් රටට ඉදිරිපත් කර තිබුනි. නමුත් දෙකට බෙදි ජනමාධ්‍ය හා දේශපාලකයින් ජනතාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහස් ඉදිරිපත් කරන වටපිටාවක ඉතා කෙටි ප්‍රකාශ මගින් ජනතාවට සැබෑ දේව හඬ හඳුනා ගැනීම අපහසුය.

කිසිදු සදාචාරයක් නැති මන්ත්‍රීවරයෙක් ලක්ෂ 500 කට පැත්ත මාරු කර ආයිත් පැත්ත මාරු කරන එක ගැන කරුණු සොයන්න දරන ප්‍රයත්නයෙන් අංශු මාත්‍රයක් මේ වැළලුනු මිනිසුන් ගැන සොයන්න. යොදවන්නේ කවුරුන්ද ?