පවුලේ සැනසීම, සංහිදියාව අහිමි කිරීමට පවතින අාර්ථික සමාජ ක්‍රමය බලපා තිබෙන බව එතුමා පෙන්වා දුන්නේ අද ජීවිතවලට බලපා තිබෙන අාතතිය, මානසික පීඩනය, වැඩ කිරීමේ පීඩනය, අායතන විසින් ගෙවන සුළු චේතනය පවුල් වල සැනසීම අහිමි කරන බව අවධාරණය කරමිනි.

මේ පූජකතුමා රිමාන්ඩ් බාරයේ සිටි කාල සීමාව වසර 12 කි. ඔහුගේ ජීවිතයේ වටිනාම වසර 12 ක් බලහත්කාරිව ලබාගත් පාපොච්චරණයක් මගින් සිරගත කොට විනාශ කළ වුන්ට දිය යුතු දඩුවම කුමක්ද ? එය ත්‍රස්තවාදයක් නොවේද ?

ශුද්ධ වූ ජර්මන් ජාතියක් පිළිබඳව උමතුවෙන් හිට්ලර් කළ යුදෙව් සංහාරය අත්දුටු යුදෙව්වන් පලස්තීනුවන් එවන් ඉරණමකට අැද දැමීය යුතු නැතැයි කියන යුදෙව් වාමවාදින් හා ප්‍රගතිශීලින් මේ තත්වය ගැන අප්‍රසාදය ඵල කරයි

නිකරගුවානු කතෝලික සභාවේ ස්ථාවරයට සහය ඵල කරමින් ප්‍රැන්සිස් පාප්තුමන් තම නිකරගුවානු නියෝජිත වොල්ඩමර් ස්ටැනිස්ටව් හිමිපාණන් හරහා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් තත්වය වහාම සමතයට පත් කරගන්නා ලෙස දැඩි ඉල්ලිම් කර තිබේ.

"අප සැලකුම් ලබන්නට කැමැති අාකාරයට අන් අයටත් අපි සලකමු. අපට ජීවිතය අවශ්‍ය නම් අපි අන් අයට ජීවිතය දෙමු. අපට අවස්ථා අවශ්‍ය නම් අපි අන් අයටත් අවස්ථා දෙමු"