වැකිය-

ක්‍රිස්තියානියේ අරමුණ දේව පාලනයක් සහිත යුගයක් හෙවත් ප්‍රේමනීය ලෝකයකි. නව අහසකි. නව පොළවකි. “හැකියි, ඔව් හැකියි, ප්‍රේමනීය ලෝකයක් ගොඩනගන්නට හැකියි” නොඅදහන්නෝ කිතුනුවෝ නොවෙති.

කිතු දහම විමුක්ති දහමකි. විමුක්තිය නිදහස හා නොබැදුනු කිසිවක් එහි නැත. යාච්ඥාව ප්‍රශංසාව උපවාසය පුන්‍ය ක්‍රියා ජනවන්දනාව, දේව වන්දනාව ආදි සියල්ල විමුක්තිය හා නිදහස සමඟ බැඳි තිබේ. විමුක්තිය හා නොබැදුනු යාච්ඥාව ව්‍යාජයකි. ප්‍රශංසාව ව්‍යාජයකි. වන්දනාව ව්‍යාජයකි. පුන්‍ය ක්‍රියා ව්‍යාජයකි.

විමුක්තියට මඟ ප්‍රේමය බව කිතුනු ඉගැන්වීමයි. සත්‍ය වටහාගෙන ප්‍රේමය තුළ පවතින විට මිනිසා විමුක්තිය අත්දකි. රටක්, ලොවක් විමුක්තිය අත්දකි. අද දවසේ ජේසු වෙබ් අඩවිය දියත් වන්නේ එකි ඇදහිල්ල තුළ පිහිටාය.

අපේ කාලය තුළ විමුක්තිදායක ජේසුස්ව අනුසාර කිරීමට මඟ පෙන්වන එඬේරෙක, දිවැසිවරයෙක් ලෙස ‘අද දවසේ ජේසු’ වෙබ් අඩවිය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. මෙය කිසිසේත් ආගම්වාදී නොවන අතර ආගමික සහජීවනය වෙනුවෙන් කැප වේ.

බිය නොවන්න. ඇවිත් බලන්න.

සයිබර් අවකාශයට ‘අද දවසේ ජේසු’ වෙබ් අඩවිය පිවිසෙන්නට පෙර ම ‘බිල්ලෙකු’ මැවීමට කිතු දහමේ අයිතිය තමන්ට ඇතැයි සිතන සමහරු ක්‍රියාකර ඇත. පුදුමයක් නැත. අපි ඔවුන් උදෙසා යාච්ඥා කරමු.

ජේසු විමුක්තිදායකයාණන් යැයි කියන්නට, විමුක්තිය යන වචනය දෙව් දහමට එකතු කරන්නට බය කිතුනුවන් යනු කව්රුහුද?

අපි ඔබට කියමු ‘ඇවිත් කියවා බලන්න’

අරමුණු-

  1. මෙරට තුල කිතු දහමේ විමුක්ති හරයට අදාලව සිදුවන සියලු ආකාර ක්‍රියාකාරකම් හි තොරතුරු රැස්කිරිම.
  2. මෙරට තුල කිතු දහමේ විමුක්ති හරයට අදාලව ක්‍රියාකරන සංවිධාන හා පුද්ගලයින්ගේ අත්දකිම් වල ආලෝකය එකිනෙකා සමඟ බෙදා ගැනිම
  3. මෙරට තුල විවිධ භාෂා කතා කරන විවිධ ප්‍රදේශ තුල ජීවත්වන, විවිධ සභාවන්, නිකායන්, සංවධානවලට අයත් ප්‍රගතිශීලින් අතර ඒකාබද්ධතාවයක් ඇති කිරිම.
  4. කිතු දහමේ විමුක්ති හරයට අදාල සාක්ෂි දැරිම්, දිරිගැන්වීම, ඒකාබද්ධ කිරිම.
  5. මෙරට තුල කිතු දහමේ විමුක්ති හරයට අදාල යෙදිම් විදේශයන් සමඟ බෙදා ගැනිම.
  6. විදේශයන් හි සිදුවන විමුක්තිගාමි කිතුනු සාක්ෂි දැරිම්, පොත්පත්, ප්‍රකාශන, ලිපිලේඛන ආදිය පිළිබඳ තොරතුරු මෙරටට හඳුන්වාදීම.
  7. එදිනෙදා දේවවචනයට අදාල මෙනෙහි කිරිම් සඳහා ආලෝකයක් සැපයීම.
  8. විමුක්තිගාමි අන්තර් ආගමික සංවාදය හා සහයෝගය වර්ධනයට දායකවීම.

දැක්ම-

විවිධ කරිස්මාවන් තුළ එකම සිහිනයක්. ඔව්, ප්‍රේමනීය ලෝකයක් ගොඩනැඟිය හැකියි.

මෙහෙවර-

ක්‍රිස්තියානියේ විමුක්ති අධ්‍යාත්මිකත්වය මත පිහිටා නිවහල් ජීවිතයක් හා ආදරනීය ලෝකයක් ගොඩනැගිමට ගුරුවරයෙක්, ප්‍රචාරකයෙක් උද්ඝෝෂකයෙක් වශයෙන් දිවැසිවර මෙහෙවරක නිරතවීම.