අතුරුදහන් කිරිම් හා දේව කැමැත්ත.


July 29, 2017 11:43 pm

අතුරුදහන් කිරිම් හා දේව කැමැත්ත.

පසුගිය කාලයේ ශී‍්‍ර ලංකාවේ දේශපාලන ක්ෂත‍්‍රය තුළ බරපතළ කථා බහක් වුයේ ‘අතුරුදහන් කිරිම්’ ය. අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ යුක්තිය ඉල්ලා අඛණ්ඩ අරගලයක් පවතින්නේ උතුරේ දෙමළ ජනයාගෙනි. 1988-1989 කාලයේ දකුණේ අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කතිකාව දේශපාලන තුරුම්පුවක් බවට පත් වී මැකි ගියේය. සුදු වෑන් හා බැදුනු අතුරුදහන් කිරිම් කාලයේ වැලි තලාවේ මැකි යාමට කැමැත්තෝ අතුරුදහන්වීම් සෙවීමට මාරාන්තික විරෝධයක් පාති. ඒ විරෝධයට ඔවුන් දඩමීමා කරගන්නේ ‘‘රණවිරුවා’’ හා ‘‘දේශ පේ‍්‍රමය’’ය. අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ යුක්තිය ඉටු කිරිම පිළිබඳ ජාත්‍යයන්තර බලපෑමක් තිබීම මේ දේශපේ‍්‍රමින්ට තම මතය රට තුල තහවුරු කිරිිමට උපකාරයක් වී ඇත.
මේ සියලූ පසුබිම් තුළ වුවද රජය අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ පනත රැගෙන ඒමට කටයුතු කර තිබේ. එහි අඩුපාඩු රාශියක් තිබේ. රජයම මෙම පනතට විරුද්ධ තම විරුද්ධවාදින්ට පිළිතුරු ලෙස ප‍්‍රකාශ කරන ‘‘මෙම පනත අනාගතයට පමණයි. අතීතයට කිසිදු බලපෑමක් නෑ’’ යන්න තුළම මෙම පනතේ ප‍්‍රධාන දුර්වලතාව රැඳී තිබේ.
කෙසේ හෝ අතුරුදහන් පිළිබඳ පනත හකුලා නොගැනීමට කටයුතු කිරිමට බල කිරිම කිතුනුකමයි. කිසිදු පුද්ගලයෙකුට අතුරුදහන් කිරිම දේව අභිමතය නොවේ. අතුරුදහන් කරවූවන් පිළිබඳ සත්‍ය සෙවීමත් යුක්තිය ඉටු කිරිමත් දේව කැමැත්ත වේ.
‘‘මහොත්මයාණන් ඉදිරියේ මිනිසුන්ගේ යුක්තිය පෙරලා දැමීමද මිනිසෙකුට ඔහුගේ නඩුවේදි අයුක්තිය කිරිමද සමිදාණෝ අනුමත නොකරන සේක’’ (විලාප ගී 3/ 35-36)
ලොව පුරා රාජ්‍යයන් හා පාලකයින් තම විරුද්ධවාදින් අතුරුදහ්න කරන නිසාම එය වැලැක්වීමට විශ්වීය වශයෙන් ප‍්‍රඥාප්තිකයක් ඇති කර ගැනීම දේව අභිමතයට එකඟය.
2015.12.10 දින ශී‍්‍ර ලංකාව ‘‘බලහත්කාරි අතුරුදහන් කිරිම් වලින් සියලූ පුද්ගලයන් ආරක්ෂා කිරිම සඳහා වු ජාත්‍යන්තර සම්මුතියට’’ අත්සන් කළේය. එම සම්මුතියට රට තුල නෛතිකභාවයක් ලැබීමට නම් රජය ඊට අදාල නීතියක් රට තුළ සම්මත කළ යුතුය.
අතුරුදහන් වූවන්ගේ පනත ලෙස රට තුළ සාකච්ඡා වුයේ ඒ සඳහා රජය ගෙන ඒමට කටයුතු කළ පනතයි. අතුරුදහන් කිරිම් වලට සම්බන්ධ පාර්ශව විසින් එල්ල වු ඊනියා දේශපේ‍්‍රමි විරෝධතා මත එකි පනත දියාරු කිරිම ඇත්තටම දේව කැමැත්තට පිටුපෑමකි.
මෙම ජාත්‍යයන්තර සම්මුතිය හා ඊට අනුකූලව රට තුළ පනතක් සම්මත කිරිම මගින් සිදුවන්නේ කුමක්ද?
මේවා මගින් සිදු වන්නේ ශී‍්‍ර ලංකාව තුළ උපදින ජීවත්වන හැම මනුස්‍යයෙකුටම බලහත්කාරි පැහැර ගැනීමකට, අතුරු දහන් කිරිමකට අයුතු සිරගත කිරිමකට ගොදුරු නොවි ජීවත් වීමේ අයිතිය තහවුරු කිරිමකි.
එය සපුරා දේව අභිමතයට එකඟය. එය සිදුවිය යුතුය. එයට විරුද්ධ වන සියළු දෙනා මනුෂ්‍යත්වයට එරෙහිව අපරාධකරුන්වය.

jesustodaysl 21 සතිය 2017 ජුලි 30


© 2017 Mahinda Namal. All rights reserved | Developed By - ideasoft with Tharuka Fernando and Sankhaja Arthasad - 0785157696