දරුවන් සඳහා වඩා හොඳ අධ්‍යාපනයක් ! - 05 (Better Education for our Children)

පාප් වහන්සේ ගේ මෙම විශ්ව...

Read more ...
කිලි පියතුමාගේ මෙහෙවර හා අද අපේ මෙහෙවරකිලි පියතුමාගේ මෙහෙවර හා අද අපේ මෙහෙවර

අවුරුදු 32 ක තරුණයෙකු ලෙස...

Read more ...
මිහිතලය විද්‍යුත් කැළි කසළින් අපවිත්‍ර නොකරමු !

මිහිතලය අපගේ වාස භූමිය වන...

Read more ...
ලෝක ධනයෙන් 3/4 න් 8 දෙනෙකු අතේ.

මේ මගින් කිතුනුවන්ගේ...

Read more ...